Höginkomsttagare huvudbild

Höginkomsttagare

När pengarna porlar i stadiga strömmar in på ens diverse bankkonton, då får man anses vara en höginkomsttagare. Termen hänvisar till de som tjänar över en viss summa pengar årligen, och används för att beskriva det lite högre ekomänniska skiktet i samhället. Rikedom, det är vad som definierar en höginkomsttagare.

I den här artikeln skall vi gå igenom vad det betyder att klassificeras som en höginkomsttagare. Hur mycket de tjänar, hur mycket de beskattas samt vad som kännetecknar en höginkomsttagare kommer att tas upp. En djupdykning ner i den rikare delen av Sverige, helt enkelt!

Höginkomsttagare – vad är det?

Målning på borgare

En höginkomsttagare är som sagt en person som tjänar en ansenlig mängd pengar årligen. Detta kan antingen ske via hederligt slit på jobbmarknaden, eller i form av investeringar. Det spelar ingen större roll hur man kommer över ens inkomster. Beteckningen ”höginkomsttagare” hänvisar till hur mycket pengar man får in, oavsett hur de tjänas.

Genom historien har de så kallade höginkomsttagarna burit andra beteckningar i samhället. Under medeltiden skulle man kunna jämföra dagens rikemän med adeln. Senare, när städerna runtom Europa såg en stor tillväxt till följd av industrialisering och handel, uppstod en ny klass av folk kallad ”borgare”.

Borgarskatt

Borgare livnärde sig på att arbeta inom handeln eller inom skrå med fokus på bland annat skrädderi, skomakeri, möbeltillverkning och smidesverk. Tack vare att nya branscher kom till på den nya marknaden som storstäder erbjöd, kunde folk nu tjäna stora summor pengar utan att vara beroende av varken en akademisk utbildning eller född av adlig börd.

Detta var inledningen på kommersialismen. Profiten började gå före samhällets basiska krav såsom mat och boende. Handeln expanderade ständigt, med nya sjö- och landvägar. I följdmed att ett skikt av en rikare del av befolkningen började ta form, introducerade staterna och kungadömena runt om Europa nya skattelagar.

Den moderna höginkomsttagaren

Det var under denna tid som man först kan peka ut de första renodlade höginkomsttagarna. I dagens samhälle har definitionen inte förändrats. En höginkomsttagare i det moderna Sverige är i principen den samma som under 1400-talet. Så länge man uppfyller vissa krav av ekonomiska tillgångar, kan man definieras som en höginkomsttagare.

Nedan skall vi nu gå igenom dessa krav. definitionen som en höginkomsttagare i dagens Sverige är beroende av ett fåtal faktorer. Hur mycket man tjänar årligen samt hur mycket man betalar i skatt brukar vara de mätningar som används för att peka ut vem som är höginkomsttagare eller ej.

Hur mycket måste man tjäna för att bli höginkomsttagare?

Så, hur mycket behöver man då dra in för att anses vara en höginkomsttagare? Lätt och slätt finns det ingen riktigt fast gräns, som när den väl överskrids betecknar en höginkomsttagare. Själva ordet ”höginkomsttagare” förlitar sig på att det även finns ett undre skikt i samhället. Detta görs upp av dem som inte tjänar så mycket.

Vem som tjänar vad och när är faktorer som ständigt förändras. Därmed avgörs definitionen av vad en höginkomsttagare är till följd av vilken tid man lever i. Säg om det plötsligt skulle ske en ekonomisk kris. Alla i nationen tjänar mindre. Under dessa förutsättningar sänks då gränsen för definitionen av en höginkomsttagare.

Vi skall dock undanhålla oss en alltför djuplodande artikel här, och göra vårt bästa för att undvika filosofi och sociologiska frågor. Istället skall vi förenkla ämnet kring en höginkomsttagare, och bistå med rena och klara siffror!

Lönen för höginkomsttagare

Svenska Kronor

Enligt en undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) i juni 2020 ansågs cirka 10% av den svenska befolkningen på arbetsmarknaden vara höginkomsttagare. Denna grupp gjordes upp av dem som tjänade cirka 50 000:-/månaden. Nedan kommer vi att lista den tabell som togs fram av SCB, vilken även innehåller genomsnittslönen i Sverige.

 • Percentil: 10 Lön: 23 500:-
 • Percentil: 25 Lön: 26 900:-
 • Percentil: 50 Lön: 31 700:-
 • Percentil: 75 Lön: 39 100:-
 • Percentil: 90 Lön: 50 000:-

Genomsnittslön: 35 300:-

Det finns dock fler sätt att få fram en definition av en höginkomsttagare. Denna metod har att göra med skatten.

Hur mycket betalar höginkomsttagare i skatt?

Hur mycket beskattas då en höginkomsttagare? Väl, är det enkla svaret. Med tanke på att de som tjänar mer har större tillgångar, anses det förnuftigt att dessa personer även betalar mer i skatt. Sveriges moderna skattesystem är grundat på socialdemokratiska värderingar, där samhällets bästa går hand i hand med främjandet av individens framgångar.

Det är en balansgång, som dock hittills visat sig bära goda resultat. En av de skattelagar som försäkrar om att de som tjänar mer än andra drar sitt ekonomiska strå till stacken är den så kallade ”inkomstskatten”. Inkomstskatten blir aktuell när en person tjänar över en viss summa pengar månatligen.

Inkomstskatten

Vart den här inkomstgränsen går kan skilja sig från år till år, och mellan politiska styren i landet. Den borgerliga delen av Sveriges politiska sfär har för vana att höga gränsen för när inkomstskatten skall bli aktuell. Vänsterblocket är mer oförlåtligt när det kommer till de som tjänar stora hackor, och vill se att gränsen för inkomstskatt sänks.

Vad som är ofrånkomligt i Sverige när skattmannen kommer bankandes på dörren är kommunalskatten. Denna dras alltid av, oavsett hur mycket du tjänar, från din lön. Den kan dock skilja sig lite. Om du tjänar jämförelsevist lite pengar, så dras 15% av från din grundlön i kommunalskatt. Det vanligaste är dock att den numerären fördubblas, och att 30% av din grundlön beskattas.

Inkomstskatten blir i dagens Sverige aktuell när du tjänar över cirka 44 500:-/månaden. Drar du in denna summan, kan du förväntas få skatta ytterligare 20% eller mer utöver kommunalskatten i inkomstskatt. Detta är även ett sätt att definiera en höginkomsttagare. Tjänar du så mycket att staten känner ett behov av att skatta dig ytterligare med en inkomstskatt, har du det antagligen väl ställt.

Tips på hur man blir höginkomsttagare

Bild på läkare

Att bli en höginkomsttagare är nog allas dröm, om inte av någon annan anledning än att pengar är bra att ha! Det ”lättaste” sättet att tillhöra det övre ekonomiska skiktet i Sverige är att skaffa sig ett jobb inom den industri som erbjuder högst löner.

Nedan kommer vi att lista ett antal av dessa arbeten, varav alla dock utom ett kräver en utbildning på högre instans. Vi kommer även att lista den så kallade ”seniorlönen”, det vill säga den lön du kan förvänta efter ett antal år på jobbet.

 • Läkare: Seniorlön på cirka 82 000:-
 • Civilingenjör: Seniorlön på cirka 55 000:-
 • Utvecklare (IT/Organisation): Seniorlön på cirka 53 000:-
 • Barnmorska: Serniorlön på cirka 44 000:-
 • Sjuksköterska: Seniorlön på cirka 43 000:-
 • grundskolelärare: Seniorlön på cirka 37 000:-
 • Elektriker: Seniorlön på cirka 36 000:-

Fördelar och nackdelar med att vara höginkomsttagare

Finns det någon nackdel med att vara höginkomsttagare? Möjligtvis, om det är ett problem med att ha mycket pengar. Det kan bidra till en större oro när det kommer till problematiken kring hur man skall investera sina pengar. Höginkomstarbeten kommer även oftast med en stor mängd ansvar, vilket i sig kan bidra till ångest.

Det är inte alltid lätt att vara den rike mannen på gatan. Vi är alla människor, oavsett hur mycket pengar vi har i plånboken. Så länge man inte är multimiljonär och arvtagare, tillkommer det dagliga problem även för dem som tjänar en ansenlig summa pengar. Rikedom kan orsaka en oro som de med mindre tillgångar inte behöver bekymra sig över.

Dock finns det självfallet fler fördelar med att tjäna mycket pengar. Likväl som att vissa orosmoln möjligen kan uppstå, försvinner en herrans massa med. Att vara ekonomiskt oberoende av varken bidrag eller familj och vänner är en enorm lättnad. Att kunna resa vart man vill, köpa vad man önskar samt säkra sina barns framtid är även det en fördelar som kommer med ett hälsosamt bankkonto.

Det finns även samhällsfrämjande fördelar med att tjäna mycket pengar. En nation som Sverige som består av ett rikare övre skikt hjälper utvecklingen av välfärden i landet. Inkomstskatten ser till att mer pengar kan fördelas till statens och kommunernas budget, vilket i sin tur resulterar rikare och mer välmående invånare.

Mycket att ”tjäna” på att vara höginkomsttagare

Champagne-flaska på strand

Det är aldrig fel att staka ut sig en lukrativ väg i samhället. Att tjäna pengar må till viss del ha demoniserats genom historien, dock görs detta med en karikatyr av den rike personen i åtanke. En välbärgad herre i topphatt och cigarr som flinar åt de svältande massorna.

Denna bild kan möjligen vara korrekt i vissa anseenden. Vår kommersiella historia saknar inte exemplar av extrema fall av kapitalism som tex. Slavhandel. Dock stämmer detta som oftast inte när det kommer till de läkare, sjuksköterskor och ingenjörer som vandrar vårat lands gator med fylld plånbok.

Att tjäna pengar har alltid varit en politiskt laddad fråga. Det skiljs på vem som tjänar pengar, och vem som ”förtjänar” pengar.

Res, njut och värna om varandra!

Folk som söker sig rikedom är gammalt som dagen. Från antikens kemister som försökte omvandla bly till guld, till dagens kapitalinvesteringar och riskhandlande med aktier. Så länge man är medveten om att samhället behöver sin bit av kakan, och att man tar sitt ansvar som höginkomsttagare inför allmänhetens bästa, är det inget fel med att ta en årlig resa till Barbados och njuta av ens framgångar!