Väl eller Väll huvudbild

Väl eller Väll?

Runtom i vårat avlånga lands klassrum, är Svenska ett av de mest profilerande ämnena. Förståeligt, med tanke på att det är bra att kunna tala nationens språk väl.  En av de mest grundläggande aspekterna av alla språk är stavningen av ord. Grammatik och böjelser i all ära, men det är stavningen som bör sitta likt ett smäck!

Det kan dock inte alltid vara så lätt. När använder man en stavelse i stället för en annan? I den här artikeln skall vi ta en närmre titt på hur man använder ordet ”Väl”. Stavas det så, eller bör ett extra ”L” vara med i bilden? Svaren ges nedan! Mot skolbänken!

Ett Väl eller väll använt ord

Gammal bok

Ibland vill man betacka sig för allt vad korrekta stavningar heter. Vanligtvis brukar folk förstå vad det är man vill ha sagt, även om ett ord eller två inte är helt i sin ordning. Med dagens teknologi har dock det blivit allt lättare att få fram korrekt stavade meningar, tack vare olika hjälpmedel som mobiltelefoner och skrivprogram erbjuder.

Det kan dock aldrig skada att veta hur och när man skall använda en typ av stavelser framför en annan. Vad som oftast orsakar problematik kring bokstavsordningar i olika ord är att det oftast finns två typer av samma språk. Ett skriftspråk, vilket är vad du tar del av nu i den här artikeln. Det andra är talspråket, hur vi formulerar oss när vi för en verbal konversation.

Bok med texten Väl och Väll

Båda kommer från samma principiella lingvistik, dock skiljer de sig. En av de vanligaste skillnaderna som förekommer inom svenskan är som exempel ”Dom och ”Dem”. I det svenska skriftspråket använder man ”Dem” för att beskriva en grupp av något. När vi samtalar mellan varandra brukar dock ”Dom” vara det primära ordet.

På så vis kan betydelsen av ett ord vara både rätt och fel i en språklig mening. Det låter konstigt att säga tillexempel: ”Jag litar inte på dem”. Att skriva som så är dock helt korrekt. I andra fall finns det ord som låter likt de bör stavas på ett visst sätt, dock skiljer sig det även där. Det ord vi har tagit fram för att skildra skillnaderna på talspråk och skriftspråk är om man skall använda sig av ”Väl” eller ”Väll” i text!

Väl eller väll, Låter rätt – Stavas fel

Tänkande kvinna

Först och främst måste vi definiera vad vi menar med Väl eller Väll. I det här exemplet syftar vi på hur ordet används samt stavas i en mening likt följande: ”Det är väl(l) inte så farligt”. Den här typen av stavelser är komplicerade, och missförstånd är fullt förståeliga. När vi säger ordet till oss själva i den här meningen, uttalas ”ä” med en kort betoning. Detta leder till att, som vi lärt oss i svenskan, det bör följa två konsonanter efter vokalen.

Med ”Väl” är det dock inte fallet. Hur ordet uttalas och hur det skrivs skiljer sig alltså. Den korrekta stavningen är och har alltid varit med enbart ett ”L”. Ordets stavning dikteras inte av vilka omständigheter det förekommer i. Detta gör stavningen något enklare, när man väl är medveten om hur det skall se ut.

”Väll” är dock en vanlig förekommande stavning på ordet, särskilt på internet. På forum och i chattfunktioner är det vanligt att vårt talspråk tränger sig in i skrifternas värld. Denna typ av kommunikation förlitar sig mycket på att vi gör oss förstådda likt vi samtalar i person. På så sätt suddas gränserna mellan talspråk och skriftspråk ut, och folk skriver likt de pratar. Det finns inget fel med det, dock är det inte korrekt svenska ur ett litterärt perspektiv.

Inga klagomål från experterna

Forskare

Som med så mycket annat här i världen, finns det även experter när det kommer till vårt språk. Dessa språkvetare brukar allt som oftast ha invändningar och synpunkter på hur vi kommunicerar med varandra, vilket kan vara lika intressant att lyssna på som irriterande att ta del av. När det kommer till bruket av ”Väll” istället för ”Väl”, finner man dock en tystnad från de akademiska kvarteren.

Enligt språkvetare, spelar det inte någon större roll om du använder dig av stavningen ”Väll” i ditt dagliga språk och chattande. Bruket av denna stavelse är så bred att folk i största mån inte bara förstår vad du vill ha sagt, utan även själva använder sig av den. Därmed ser akademin inte så allvarligt på hur du stavar ”Väl” i dina inlägg på sociala medier.

Det finns dock självfallet gränser på hur långt det får gå. I en bok eller statligt dokument tillexempel, kommer man inte finna denna stavelse. Där gäller det att vara korrekt, och att man följer skrivspråkets regler. Det är dock en helt annan sfär än det vardaglig kommunikation mellan folk, vilket inte behöver stå till svars inför en stavningspolis.

Väl eller väll – Ditt eget val

Whiteboard med texten Väl & Väll

Att tänka på när det kommer till hur ett ord skall användas i språk, är vad vi lyft fram här. Varje språk har två grenar, ett som man talar och ett som man skriver, och svenskan är inte annorlunda. Så länge man dock har detta i åtanke, och håller sig inför de mer strikta reglementen som gäller för skrift, bör man inte finna några större bekymmer med att få det rätt!

Som slutplädering lägger vi så fram att det inte direkt är fel att använda sig av ”Väll” som stavelse. Det är inte heller helt rätt. Komplicerat, som sagt, men inte helt utan reson. När du sitter och skickar textmeddelanden, skall du inte behöva oroa dig för att ett extra ”L” tar sig in i ordet. Ingen annan tycks bry sig, så varför bör du?