Låst port med texten: 5 Tips på Escape Rooms

5 tips på hur du löser Escape Rooms

En av de senaste trenderna inom underhållningssfären är så kallade Escape Rooms. Det här är ett scenario där två eller fler personer blir inlåsta i ett rum, vilket de sedan skall försöka bryta sig ut ifrån genom att lösa olika pussel.

Trenden med Escape Rooms tog vid under Coronaepidemin, då man kunde spela virtuellt. Dock finns det idag även flertalet fysiska platser där man kan uppleva den här leken. I denna artikel skall vi titta på fem bra tips att bära med sig in i nästa Escape Room-äventyr!

Bästa sätten att fly ett Escape Room

I vår moderna tid finns det ingen brist på underhållningsmöjligheter. Vare sig det handlar om film, musik, spel eller fysiska aktiviteter, kan vi alltid finna något som roar oss. Det är dock aldrig fel med lite tillökning i lekutbudet. Något som blivit mycket aktuellt den senaste tiden är Escape Rooms. Som namnet avslöjar, är det här en vuxenlek som går ut på att ta sig ut ur ett rum.

Metoderna man får använda sig av är många, dock är grundidén att du skall lösa olika pussel för att finna din väg ut ur rummet. Escape Rooms spelas vanligtvis med två eller fler personer i sällskapet. Detta höjer nöjeskvalitén avsevärt, samtidigt som det ibland kan komplicera saker och ting.

Uttrycket ”För många kockar i köket” kan komma att spöka för den grupp som deltar i leken. Det kan således vara bra att sitta på några tips om hur du tar dig ut ur ett Escape Room. Här nedan skall vi lista fem saker som du bör tänka på när dörren väl blir låst bakom dig.

Tips & Råd för Escape Rooms

  • Gruppstorlek
  • Kommunikation och samarbete
  • Delegera och lyssna
  • Leta noggrant
  • Ta det lugnt

Gruppstorlek

Först och främst när du planerar att anordna en Escape Room-lek med dina vänner, behöver du tänka på gruppstorleken. Det är alltid kul om många vill vara med, dock kan det ibland bli lite för stökigt. Om ni är flertalet personer som skall spela, dela då hellre upp er i mindre grupper och spela på flera rum.

Då kan man även tävla om vilket ”lag” som ftar sig fria först. En Escape Room-grupp bör som mest vara cirka fyra personer. Fem funkar, dock kan det enkelt bli så att en av deltagarna blir mer exkluderad i problemlösningen.

Kommunikation och samarbete

Händer i samarbete

Det här är en lek som är mycket beroende av kommunikation. Berätta för dina gruppmedlemmar om allt du hittar. Säg gärna även vad du tänker, så att alla är medvetna om hur du resonerar kring de olika pusslen. Så länge ni pratar i din grupp, kommer ni med största sannolikhet att hitta lösningen på alla gåtor som gömmer sig i rummet.

Delegera och lyssna

För att bäst lösa alla pussel i ett Escape Room, är det alltid fördelaktigt att delegera uppgifter sinsemellan. En gruppmedlem kan arbeta med en sak, medan en annan tar hand om en annan uppgift. Lyssna även noga på vad de andra i din grupp har att säga. Ett kollektivt tankearbete bör definitivt vara nog för att finna svaren.

Leta noggrant

Ett Escape Room har allt som oftast flertalet olika ledtrådar och hemligheter gömda. Det är därmed viktigt att du och din grupp letar igenom allt noggrant. På så sätt kan man finna avgörande föremål eller tips som leder till att ni finner er väg ut ur rummet. Flitigt sökande kan enbart vara till din fördel.

Ta det lugnt

Sist men inte minst måste du komma ihåg att ta det lugnt. Du tänker betydligt bättre när du metodiskt kan gå igenom alla ledtrådar. Det är således ingen idé i att bli stressad i jakten på lösningen. Känner du att du börjar bli lite för ivrig eller trögtänkt, är det en god idé att samla alla i gruppen och diskutera era teorier om vart ni skall gå härnäst i problemlösningen.